Płatności można dokonać:

- przelewem tradycyjnym;

 - za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego;

- przy odbiorze (płatność za pobraniem).

Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa powyżej, wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 5 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

Loading...