św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (ur. 31 stycznia 1673 r. w Montfort-sur-Meu, zm. 28 kwietnia 1716 r. w Saint-Laurent-sur-Sevre), francuski duchowny i tercjarz dominikański, pisarz religijny epoki baroku. W wieku 19 lat wstąpił w Paryżu do zgromadzenia św. Sulpicjusza, gdzie skończył seminarium duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1700 r. W centrum swej duchowości osobistej i apostolskiej Ludwik Grignion postawił kult Najświętszej Maryi Panny i wierność przyrzeczeniom chrztu świętego. W 1706 rozpoczął za poradą i przyzwoleniem papieża Klemensa XI pracę misjonarsko-apostolską wśród ludności zachodniej Francji na terenach Bretanii i Wandei. Św. Ludwik pełnił również posługę kapelana wśród chorych i bezdomnych Szpitala Miejskiego w Poitiers.

Produktów: 3
Sortowanie
Loading...